Nếu bạn đang làm cho bạn gái mình giận hãy dành tặng ca khúc này cho cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ hết giận ngay.

Nếu bạn đang buồn giận người yêu mà được nghe anh ấy hát hay tặng bài này cho bạn thì chắc bạn sẽ hết giận ngay nhỉ? Cả thế giới này sẽ là vô nghĩa nếu thiếu đi người phụ nữ mà mình yêu thương…

“It’s a Man’s, Man’s, Man’s World”
This is a man’s world
This is a man’s world
But it wouldn’t be nothing
Nothing without a woman or a girl
You see, man made the car
To take us over the road
Man made the train
To carry the heavy load
Man made electric light
To take us out of the dark
Man made the boat for the water
Like Noah made the ark
This is a man’s world
But it wouldn’t be nothing
Nothing without a woman or a girl
Man think about a little bitty
Baby girl and a baby boy
Man makes then happy
‘Cause man makes them toys
And after man make everything he can
And you know that man makes money
To buy from other man
‘Cause this is a man’s world
But it wouldn’t be nothing
Nothing without a woman or a girl
He’s lost in the wilderness
He’s lost in bitterness
He’s lost in the wilderness
He’s lost in his bitterness
He’s lost
He’s lost in the wilderness
He’s lost

Lời dịch bài hát: 

Đây là thế giới của đàn ông…
Nhưng nó sẽ chỉ là vô nghĩa
Vô nghĩa nếu thiếu đi người phụ nữ
Bạn thấy đấy
Đàn ông tạo ra xe hơi để đưa ta đi qua những con đường dài
Đàn ông làm ra tàu hỏa để vận chuyển đồ trọng tải lớn
Đàn ông tạo ra đèn điện để thắp sáng mọi bóng tối vây quanh ta
Đàn ông tạo ra tàu thủy
Cũng như Noah tạo ra rương
Đây là thế giới của đàn ông
Nhưng nó sẽ chỉ là vô nghĩa nếu thiếu đi người phụ nữ
Cô ấy đâu có cần tới tôi

Tất cả chỉ là vô nghĩa

Categorized in: