Lời Khổng Tử bình về quân tử và tiểu nhân đã được ghi chép lại và truyền cho tới ngày nay.

Lời Khổng Tử bình về quân tử và tiểu nhân. Ảnh: Internet
Học trò đã ghi lại lời Khổng Tử bình về quân tử và tiểu nhân qua đối thoại dưới đây.
Học trò hỏi: “Thưa thầy, quân tử và tiểu nhân có sự khác biệt như thế nào ạ?”.
Khổng Tử đáp: “Quân tử lời nói và việc làm luôn khớp với nhau, họ luôn đường đường chính chính. Tiểu nhân chỉ giổi dùng miệng lưỡi, có chuyện sẽ đổ vấy cho người khác để phủi trách nhiệm. Quân tử luôn lấy Chân và Thiện đãi người, còn tiểu nhân ngược lại. Người quân tử là người luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm bằng thật tâm, chân thành với mọi người. Kẻ tiểu nhân sẽ chỉ chăm chăm trục lợi, nếu không thu lợi lập tức ngoảnh mặt làm ngơ cái khó của người ta. Đó là điểm khác biệt căn bản”.
Khổng Tử nói tiếp: “Quân tử và tiểu nhân suy nghĩ trái hẳn nhau. Quân tử không hùa theo đám đông khi chưa suy xét rõ ràng, họ luôn dựa trên giá trị đạo đức cơ bản để xét đoán và hành xử. Còn tiểu nhân chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân. Tiểu nhân thiệt hại vật chất sẽ thấy tiếc nuối, oán hận, quân tử coi lợi ích vật chất nhẹ tựa lông hồng, họ coi trọng Đức hơn hết thảy”.
Một người quân tử chắc chắn sẽ thể hiện rõ ra lời nói và hành động như trên. Và tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn được họ đặt lên hàng đầu.
Theo Minhbao.net

Categorized in: