Một cô gái bị mất việc làm và đã đi xin việc nhiều nơi nhưng không được nên đã về quê chơi với bà nội cho khuây khỏa. Qua câu chuyện của cô thì cô là nhân vật bị thí tốt cho lỗi của chính ông trưởng phòng nơi cô làm việc, cô rất đau khổ, mất niềm tin vào cuộc sống và có lúc chính cô đã muốn từ bỏ cuộc sống. Nhưng chính bằng câu chuyện về sức sống của cây dương xỉ và cây tre, bà nội cô đã đem lại cho cô niềm tin vào cuộc sống với thông điệp ý nghĩa: “Có cội, có rễ, có niềm tin… tất cả sẽ vươn cao”.

Đừng từ bỏ niềm tin vào cuộc sống (đáng xem và suy ngẫm)
Nguồn: YouTube

Categorized in: