Trong gia đình người cha có những đức hạnh này thì tương lai con cái chắc chắn sẽ rộng mở.

Khoan hậu mới đáng tin

Trẻ con thường rất tò mò, hiếu động nên khó tránh khỏi những sai sót. Lúc này người cha khoan dung mà không nổi giận chắc chắn sẽ chỉ bảo cho con mình những đạo lý tốt.

Việc tránh mách nóng nảy thật sự không hiểu quả, ngược lại còn khiến đứa trẻ sinh ra tâm lý phản nghịch.

Nhân từ biết xót thương người trong thiên hạ

Nhân từ tức là lương tâm, lương tâm chính là thiên lý chính đạo. Nhân từ, nhân ái chính là lòng dạ của bậc thánh nhân. Người có tâm thiện, vui với việc giúp người, cứu người lúc nguy nan thì những người xung quanh đều muốn kết giao và học hỏi. Con trẻ cùng từ đó mà học cách yêu thương, đồng cảm.

Tự trọng nên được người coi trọng

Con người sống ở trên đời thì nhất định nênh xem nhẹ bản thân mình, cần học cách tự trọng.

Người cha biết tự trọng sẽ bảo vệ được lòng tự tôn của con cái. Con cái được tôn trọng sẽ biết cách tôn trọng người khác.

Ngược lại người cha khinh miệt mọi người xung quanh thì đứa trẻ cũng học theo mà sống rất cao ngạo.

Trí huệ tất có thể đi xa

Một người cha có trí huệ sẽ giúp con cái biết đối nhân xử thế, biết đi đường vòng, lúc nào họ thấu hiểu sự đời. Ngược lại một người cha không có trí tuệ, lúc nào nóng giận thì tương lai đứa trẻ cũng sẽ đi theo vết xe đổ đó.

Người càng có trí tuệ thì tương lai càng rộng mở. Muốn con cái thành công, cha mẹ cần thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn ngay từ bây giờ.

Tấm lòng rộng rãi vì thông tỏ thiên hạ

Người cha có trách nhiệm rất lớn đối với tương lai của con. Mà trong giáo dục thì không thể chỉ giáo huấn bằng lời mà phải lấy mình làm gương mới khiến con cái lớn thành người.

Nguồn: Phunutoday

Categorized in:

Tagged in: