Một chàng kỹ sư vừa nghỉ làm ở công ty cũ nên đọc báo tìm công việc mới, rồi anh cũng chọn cho mình một công ty để ứng tuyển. Đến ngày thi, theo thông báo của đơn vị tuyển thì đề thi gồm 2 phần, phần đầu anh làm rất tốt vì với anh để thi không quá khó. Đến phần thi thứ hai, mặc dù đề thi rất dễ, nhưng với lòng tự trọng và đạo đức nghề nghiệp anh đã bỏ trắng bài thi và nghĩ rằng mình không trúng tuyển, anh tiếp tục nộp hồ sô xin việc ở một số công ty khác… Nhưng chính việc anh bỏ trắng bài làm thi đó đã giúp anh trúng tuyển vào công ty mình yêu thích.

Nộp bài thi trắng và câu chuyện đáng suy ngẫm về đạo đức nghề nghiệp

Nguồn: YouTube

Categorized in: