Hai chị em Phương và Quân mồ côi từ nhỏ. Phương bị tật ở chân nhưng rất thương em. Một hôm, Quân đói đòi ăn, Phương lội mưa đi mót được 2 củ khoai giành hết cho Quân. Đói chỉ dám ăn vỏ. Lớn lên, vợ sắp cưới của Quân nghỉ Phương là người giúp việc, nhất định không chịu ở cùng. Phương bỏ về quê để em được hạnh phúc. Quân về quê tìm chị và nói nhất định không để chị sống một mình và không lấy một người con gái coi thường chị của mình.
Hai chị em mồ côi – đáng xem và suy ngẫm

Nguồn: YouTube

Categorized in: