Vì ham tiền, muốn làm giàu nhanh, người đàn ông đã nghĩ ra một kế hoạch ngu xuẩn mà ông ta tự cho là hoàn hảo là tạm dâng vợ mình cho kẻ khác để trả nợ và hơn hết là muốn chiếm đoạt tài sản của người khác, nhưng rồi gieo nhân gì gặt quả ấy, người tính không bằng trời tính, một câu chuyện đáng xem và suy ngẫm.

Kế hoạch hoàn hảo hay gieo nhân gì gặt quả ấy
Nguồn: YouTube

Categorized in: