Trang chê chị họ từ dưới quê lên rất quê mùa, Trang thường né tránh và không muốn chơi với chị. Chị Lài về quê và Trang nghe mẹ nói em Linh từ Mỹ về chơi, Trang háo hức ra sân bay đón chị, Trang rất nhiệt tình với em Linh nhưng ngược lại em Linh lại tỏ ra khó chịu. Trong một lần bê đồ ăn lên cho Linh, Trang nghe được Linh nói với bạn cô ấy chê Trang nhiệt tình nhưng quê mùa, Trang rất buồn. Mẹ Trang đã lý giải cho cô hiểu nguồn cội của chị em Trang.

Chị tớ quê lắm (đáng xem và suy ngẫm)


Nguồn: YouTube

Categorized in: