Trong thế gian người ta thường nói có nợ mới có duyên, đúng như vậy, duyên của thế gian đến như một sự nhân quả, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước.

Duyên nợ – Hãy trân trọng cuộc sống này (xem và ngẫm)

Con người có thể đến với nhau bằng nhiều cách…Đó là cái DUYÊN, Nhưng để đi được đến cuối cùng thì đúng là cần phải có chữ PHẬN.

Sinh mệnh con người là vô cùng quý giá, hiểu được hai chữ “Duyên Phận” rồi, chúng ta sẽ thấu tỏ được nhân sinh và nhẹ nhàng bước đi trên con đường kế tiếp…

Nguồn: YouTube

Categorized in: