Bước vào cuộc chiến với dịch bệnh như bước vào mê cung, không biết ngày nào được ra, không dám hẹn ngày trở về…

Ở trong vòng tay của các bác sĩ, ít nhất những người bệnh còn cảm thấy an toàn…

Có những bác sĩ đã phải hy sinh bản thân mình để bệnh nhân được sống.

Họ là những thiên thần thầm lặng…

Đội ngũ bác sĩ tuyến đầu phải chiến đấu với thần chết để bảo vệ các bệnh nhân của mình.

Thực tế khắc nghiệt của đại dịch Covid-19 đã khiến các bác sĩ phải làm việc mệt mỏi hơn bao giờ hết. Họ phải xa gia đình trong thời gian dài để ngày đêm chăm sóc bệnh nhân.

Những người bác sĩ tận tâm cứu giúp bệnh nhân khỏi vũng lầy dịch bệnh, còn bản thân mình thì không biết ngày nào mới được bình an trở về bên gia đình, người thân…

Categorized in: