Ước gì tất cả mọi người trong cuộc sống có thể sống với nhau bằng tấm lòng như hai vợ chồng người bán phở và hai bà cháu nghèo trong clip này!

Vị khách thứ 100 và bài học quý giá về tình người

Xem xong rồi cùng suy ngẫm và tự nhắc nhở bản thân mình luôn luôn phải rộng mở tấm lòng, yêu thương con người xung quanh ta, chỉ có vậy chính ta và mọi người mới hạnh phúc. Đôi khi ban tặng tình yêu thương cho người khác sẽ tạo ra hạnh phúc, cho nên chúng ta chúng ta nên học cách yêu thương… Đừng dè sẻn tình yêu và bất kỳ cơ hội nào có thể giúp người khác học cách yêu thương.

Nguồn: YouTube

Categorized in: