Lặng nhìn cuộc sống
Hãy nhìn vào những gì mình đang có!

7 chữ ‘học’ tạo nên phúc – họa đời người

Hãy hỏi bản thân mình mỗi ngày: Hôm nay mình có nổi giận không? Một nhân vật truyền kì của Thái Lan – Bạch Long Vương từng nói: Con người chỉ cần giữ tính khí ôn hoà thì chuyện gì cũng sẽ tốt đẹp…

4 câu ngạn ngữ gói trọn trí tuệ của người xưa

Tương tự nhưng khác với ngạn ngữ, còn có thành ngữ và ngụ ngôn. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 4 câu ngạn ngữ thường gặp. Lạnh, chớ dựa vào đèn; khốn khó, chớ dựa vào người thân…