Lặng nhìn cuộc sống
Hãy nhìn vào những gì mình đang có!

Học cách cúi đầu để nghĩ, ngẩng đầu để nhìn

Cổ nhân dạy rằng, những người biết cách cúi đầu, sống khiêm tốn mới là người có tự tin để ngẩng cao đầu đón ánh dương rực rỡ. Người biết nhượng bộ là người sẽ không bao giờ lùi bước trong bất cứ hoàn…