Thời đi học, vì hoàn cảnh khó khăn nên Paolo phải vay mượn bạn bè để trang trải. Đến 1 ngày số nợ quá lớn, Paolo không đủ tiền trả nên bỏ đi và để lại 1 bức thư hứa sẽ quay lại trả tiền. Những người bạn liền đền nhà trọ làm ầm lên cho rằng Paolo lừa họ. Frank, bạn thân của Paolo đã thuyết phục họ tin tưởng Paolo và chờ ngày Paolo trở về. Quả nhiên 10 năm sau, Paolo trở về sau nhiều năm lăn lộn kiếm sống để thực hiện lời hứa năm xưa…
Lòng khoan dung xóa nhòa thù hận (xem và ngẫm)
Nguồn: YouTube

Categorized in: