Do ham mê bài bạc, không có tiền trả, người lái đò vì lòng tham đã đẩy nhà sư xuống sông để cướp số tiền lớn. Thời gian sau anh chàng lái đò ăn không ngon, ngủ không yên và ngày nào cũng gặp ác mộng. Chạy chữa bệnh cho chồng khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm, một hôm người vợ liền nhờ nhà sư tới để cúng chữa bệnh. Anh chàng lái đò vô cùng kinh ngạc vì vị sư ngày xưa còn sống, nhà sư không oán trách mà đã dạy cho anh chàng lái đò một bài học quý giá: “Kẻ làm điều ác thì khắc nhận quả báo từ trong tâm”.

Kẻ làm điều ác khắc nhận quả báo từ trong tâm

Nguồn: YouTube

Categorized in: