Một chàng trai ngủ dậy trễ, đã vậy trên đường đi làm còn bị hỏng xe, điện thoại… đến cơ quan còn bị sếp phạt. Nhưng trong một giấc mơ anh chàng đã ngẫm ra nhiều điều, rằng mọi sự việc đều có hai mặt, nhiều khi cứ trách cứ mọi việc xui xảy đến với mình mà không biết đằng sau những việc tồi tệ ấy là may mắn và cơ hội.

Vận xui hay may mắn và cơ hội (đáng xem và suy ngẫm)

Nguồn: YouTube

Categorized in: