Một cụ bà bị bệnh, khám xong vị thần y nói với người con gái là bà bệnh rất nặng và tối kỵ căng thẳng, cần động viên để cho người bệnh thoải mái, vui vẻ… Nhưng khi người con trai về tìm tiền mua thuốc mà anh ta để ngay đầu giường mẹ nằm nhưng không thấy liền nghi ngờ và đi kiếm vị thần y trách tội, vị thần y liền đưa cho người con trai 2 đồng tiền vàng…
Hai đồng tiền vàng và vị thần y (đáng xem và suy ngẫm)
Tuy nhiên khi quay trở lại nhà, nhìn vào mâm cơm người chị gái đã chuẩn bị cho mẹ ăn thì người con trai hiểu ra và bỏ dở bữa ăn để chạy qua nhà vị thần y xin lỗi và trả lại 2 đồng tiển vàng mà vị thần y đa đưa cho người con trai. Nhưng vị thần y chỉ nhẹ nhàng nói “cứ giữ lấy tiền mà mua thuốc cho mẹ, chuyện qua rồi thì cho nó qua, nhưng đừng nên suy xét chuyện gì quá vội vàng, hồ đồ dễ xảy ra chuyện”.

Nguồn: Quà tặng cuộc sống

Categorized in: