Lặng nhìn cuộc sống
Hãy nhìn vào những gì mình đang có!
Browsing Tag

độ lượng

Thêm một phần độ lượng thì thêm HẠNH PHÚC

Đường khi không thông thì hãy chọn cách đi vòng. Người khi không vui thì hãy chọn cách buông bỏ. Bạn sống có vui vẻ hay không chỉ bản thân mình mới hiểu. Kỳ thực ai cũng có những chuyện giấu kín…