Lặng nhìn cuộc sống
Hãy nhìn vào những gì mình đang có!
Browsing Tag

con cái

Đừng bao giờ nói với cha mẹ mình 10 câu nói sau…

Dù cho mẹ có là người nuôi dưỡng bạn hay không thì ít nhất mẹ cũng là người đã mang thai gần 10 tháng trời và sinh ra bạn trên cõi đời này. Có thể chứng kiến tất cả mọi điều xảy ra trên thế giới…