Lặng nhìn cuộc sống
Hãy nhìn vào những gì mình đang có!
Browsing Tag

tướng số

Tâm sinh tướng, tướng đẹp quyết định bởi tâm

Tướng mạo con người không phải từ khi sinh ra đã định như vậy, mà qua thời gian, qua cách sống, cách đối nhân xử thế, tướng mạo sẽ thay đổi. Nhìn vào tướng mạo của một người, chúng ta có thể biết được…