Lặng nhìn cuộc sống
Hãy nhìn vào những gì mình đang có!
Browsing Tag

tặng hoa

Tặng hoa cho người tay sẽ lưu lại hương thơm…

Người phương Tây có một câu nói rất hay rằng: ‘tặng gai cho người, tay ta sẽ chảy máu, tặng hoa cho người tay sẽ lưu lại hương thơm’. Trên mảnh đất tâm hồn, nếu chúng ta ươm xuống những hạt mầm thiện…