Lặng nhìn cuộc sống
Hãy nhìn vào những gì mình đang có!
Browsing Tag

nợ đời

Nợ đời không trả, tự hóa vận hèn

Phật dạy trong cuộc đời này có 4 thứ không nên mắc nợ, đó là tiền bạc, là trách nhiệm, là ân tình và thời gian. Nợ mà không trả là tự gieo nghiệp nghèo hèn.   Về món nợ thứ nhất là tiền bạc. Theo lẽ…