Lặng nhìn cuộc sống
Hãy nhìn vào những gì mình đang có!
Browsing Tag

khí phách

Giàu sang quý ở nhân từ, nghèo khổ hay ở khí phách

Ở trên thế gian này, chuyện gì cũng đều có thể chờ đợi, duy chỉ có hiếu thuận là không thể đợi chờ được. Hiếu thuận song thân, là việc thiện to lớn nhất. Khiến cha mẹ vui mừng gọi là hiếu thuận, khiến…