Ai đó hỏi rằng, nếu được sống hai lần, bạn sẽ làm gì? Riêng tôi, tôi sẽ trả lời: "Tôi sẽ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, vì không ai, không điều gì là nhỏ nhặt trong cuộc đời... Đừng chạy theo tiền tài, địa vị, đó không phải là thứ làm nên hạnh phúc"

← Quay lại Lặng nhìn cuộc sống