https://langnhincuocsong.net/
Nơi chia sẻ những giá trị thiết thực từ cuộc sống

Người thông minh họ nghĩ gì?

Người mà Không nhận người thân, không nhận bạn bè, không chung thủy, người như vậy có đến tám chín phần mười là người ích kỷ cực đoan. Người như vậy chỉ biết có chính mình.Người thông minh họ nghĩ gì? Ảnh: Internet1. Họ hiểu được sự thỏa…