https://langnhincuocsong.net/
Nơi chia sẻ những giá trị thiết thực từ cuộc sống

5 câu chuyện nhỏ hàm chứa đạo lý thâm sâu

0 228
  1. Đối với buông

Hai hòa thượng cùng nhau đi ra ngoài có công việc, giữa đường gặp một quả phụ muốn đi sang bên kia suối nhưng không biết làm cách nào, vì muốn qua suối thì phải lội xuống nước mà như vậ