https://langnhincuocsong.net/
Nơi chia sẻ những giá trị thiết thực từ cuộc sống

Đừng coi thường những việc thiện nhỏ bé – Xem video sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn!

0 10
Đừng coi thường những việc thiện nhỏ bé. Ảnh cắt từ video
Nhất cử nhất động của bạn, đều đang ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cùng www.langnhincuocsong.net xem đoạn clip dưới đây để thấy rằng, xã hội tồn tại và phát triển bao giờ cũng có sự song hành giữa thiện và ác. Không bao giờ có thê xoá hết cái ác, song nếu mỗi người luôn ý thức được rằng chỉ nên làm điều thiện không nên là điều ác thì chắc rằng xã hội sẽ ngày càng tiến bộ hơn. 
Nguồn: YouTube
Loading...