https://langnhincuocsong.net/
Nơi chia sẻ những giá trị thiết thực từ cuộc sống

Chứng cứ đâu? (Bài học từ 'vụ án' giữa ngài luật sư và lão ngư ông)

0 10
Cái giá phải trả khi sự chân thành không được sẻ chia. Tham lam, xảo trá, ỷ khôn… chưa chắc đã hơn người!

Chứng cứ đâu? (Bài học từ ‘vụ án’ giữa ngài luật sư và lão ngư ông)

Nguồn: YouTube
Loading...